1-10-2010 Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

1-10-2010 Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη Μήλο

Στις 1 έως 3 Οκτωβρίου 2010 συμμετείχαμε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας με τίτλο «Νέες Ανάγκες, νέες ευθύνες, νέες απαντήσεις: Κοινή πορεία και Συλλογικός Σχεδιασμός» που πραγματοποιήθηκε στον Αδάμαντα Μήλου.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν μεταξύ άλλων να συζητηθούν ο Εσωτερικός Κανονισμός και τα διοικητικο-διαχειριστικά προβλήματα των Κινητών Μονάδων και να τεθούν νέες βάσεις στη λειτουργία τους.