Στοιχεία αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της ΚΜΨΥ στην αντιμετώπιση της Ψυχικής Ασθένειας