Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
Κεφαλονιάς - Ζακύνθου - Ιθάκης

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας

 

Τι είναι η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ;

 

Η Κινητή Μονάδα είναι μια ξεχωριστή μορφή οργάνωσης υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, η βάση της οποίας, μετατοπίζει το κέντρο βάρους της ψυχιατρικής περίθαλψης και φροντίδας από το Ψυχιατρικό άσυλο στην κοινότητα και στις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

 

Σε τι διαφέρει από τις άλλες μονάδες ψυχικής υγείας;

  • Οργανώνει δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με την κοινότητα και τους τοπικούς φορείς
  • Έρχεται να καλύψει ανάγκες απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών

 

Πώς ξεκίνησε;

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς, Ιθάκης & Ζακύνθου, λειτουργεί από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μετάβαση». Είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ΑμΚΕ «Μετάβαση» συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία φορέων με πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης — όπως η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Αργοστολίου (Δ.Ε.Κ.Α.Α.) και έμπειρων επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

 

Η λειτουργία της:

Η Κινητή Μονάδα αποτελείται από μια σύνθετη διεπιστημονική ομάδα (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτρια υγείας, νοσηλευτές και διοικητικοί) .

Τομέας ευθύνης της Κινητής Μονάδας της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» είναι τα νησιά Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Ιθάκη. Η έδρα της μονάδας είναι στο Αργοστόλι και το παράρτημα της στην Ζάκυνθο.

Η διεπιστημονική ομάδα έχει χωριστεί σε δύο κλιμάκια, κάθε ένα από τα οποία έχει στην ευθύνη του μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ένα από τα κλιμάκια λειτουργεί σε μόνιμη βάση στη Ζάκυνθο.