ΑμΚΕ “Μετάβαση”

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

 

Ο Φορέας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΜΕΤΑΒΑΣΗ”

 

Η μακροχρόνια έλλειψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα νησιά της Κεφαλονιάς – Ιθάκης και Ζακύνθου και η ανάγκη συμμετοχής στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθείται τα τελευταία 20 χρόνια στην πατρίδα μας με άξονα το Εθνικό Πρόγραμμα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», οδήγησε στην δημιουργία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ».

Η ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία φορέων που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης – όπως η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Αργοστολίου (ΔΕΚΑΑ) – και έμπειρων επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Ο συγκεκριμένος φορέας καλείται να ανταποκριθεί και να απαντήσει σε υπάρχοντα προβλήματα και με πρωτοποριακές δράσεις να ενισχύσει το δίκτυο των προγραμμάτων και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής μέριμνας, συνεργαζόμενος με τους τοπικούς φορείς και επαγγελματίες υγείας, τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και το σύνολο των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Από τον Μάρτιο του 2007, μετά από πρόταση που κατέθεσε η ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» και έγκριση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστάθηκε και λειτουργεί η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Η Κινητή Μονάδα λειτουργεί στα όρια του Τομέα Ψυχικής Υγείας Ιονίων Νήσων και αποτελεί μια πρότυπη δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έδρα το Αργοστόλι και ακτίνα δράσης την Κεφαλονιά, την Ζάκυνθο και την Ιθάκη. Η λειτουργία της χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας βασίζεται στην ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας που αποτελείται από Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Επισκέπτες Υγείας. Η φιλοσοφία της λειτουργίας της Μονάδας είναι η ανθρωποκεντρική – εξατομικευμένη προσέγγιση. Η παρουσία της Κινητής Μονάδας στα νησιά έχει ως στόχο την εξατομικευμένη αντιμετώπιση και την κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της κοινότητας. Βασικό μέλημα είναι η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται η συνεργασία με όλους τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους φορείς των νησιών παρέμβασης.

Η Κινητή Μονάδα λειτουργεί γραφεία στο Αργοστόλι (οδός Βούρβαχη 6Α – τηλ. 26710 24437) και στην πόλη της Ζακύνθου (οδός Βαρβιάνη 2 – τηλ. 26950 22855). Κλιμάκια της Κινητής Μονάδας επισκέπτονται σε τακτική βάση συγκεκριμένες περιοχές των νησιών.