Τι προσφέρουμε

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

 

Η Κινητή Μονάδα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε δύο επίπεδα :

 

Σε άτομα και οικογένειες:

• Διάγνωση και θεραπεία ψυχικών διαταραχών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

• Αντιμετώπιση κρίσεων

• Πρωτοβάθμια φροντίδα κατ΄οίκον, σε συνεργασία με άλλους φορείς

• Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

 

Στην Κοινότητα:

• Ενημέρωση της κοινότητας γύρω από τη ψυχική υγεία με σκοπό την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας

• Κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη λήψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

• Δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων στην κοινότητα ( π.χ. εθελοντών), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

• Ενημέρωση – επιμόρφωση του κοινού όσο και επιλεγμένων ομάδων – στόχων (επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτικών, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ) σε θέματα ψυχικής υγείας