23-11-2011 Ομιλία με θέμα : “Αυτοπεποίθηση – Αυτοσεβασμός” – Ζάκυνθος – Εκδήλωση ΧΕΝ

23-11-2011 Ομιλία με θέμα : “Αυτοπεποίθηση – Αυτοσεβασμός” – Ζάκυνθος – Εκδήλωση ΧΕΝ