Ψυχολογική υποστήριξη για ασθενείς COVID-19, συγγενείς ασθενών και νοσηλευτικό προσωπικό