Ψυχική διαχείριση της επιδημίας (COVID-19) στο γενικό πληθυσμό (Α’ Ψυχιατρική Κλινική – ΕΚΠΑ)