18-4-2019 Συμμετοχή στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής