3-5-2012 Παρουσίαση ΚΜΨΥ – Ομιλία για την Ψυχική Υγεία στους μαθητές του ΕΠΑΛ Ζακύνθου

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

3-5-2012 Παρουσίαση ΚΜΨΥ – Ομιλία για την Ψυχική Υγεία στους μαθητές του ΕΠΑΛ Ζακύνθου