23-11-2011 Ομιλία με θέμα : “Αυτοπεποίθηση – Αυτοσεβασμός” – Ζάκυνθος – Εκδήλωση ΧΕΝ

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

23-11-2011 Ομιλία με θέμα : “Αυτοπεποίθηση – Αυτοσεβασμός” – Ζάκυνθος – Εκδήλωση ΧΕΝ