7-10-2011 Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

7-10-2011 Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης συμμετείχε στο 4ο πανελλήνιο συνέδριο Κ.Μ.Ψ.Υ. που διοργανώθηκε 7 – 9 Οκτωβρίου στο Μέτσοβο από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας που λειτουργεί από την Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου. Οι εισηγήσεις που έγιναν από τους εργαζόμενους της Κ.Μ.Ψ.Υ. Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης αφορούσαν μοντέλα διαχείρισης ψυχιατρικών ασθενών στην κοινότητα :

  • Μοντέλο διαχείρησης ασθενών με έμφαση στο σχέδιο φροντίδας και αναγκών των ασθενών (Care Program Approach)
  • Μοντέλο ενεργητικά υποστηρικτικής διαχείρησης περιστατικών στην κοινότητα (Assertive Community Treatment)

 

Εισηγητές

Θεολόγος Α. Γεώργιος – Ψυχίατρος

Ζιάννη Αφροδίτη – Ψυχολόγος

Μιμίκος Στυλιανός – Ψυχολόγος