30-5-2011 Ομιλία-Ανοικτή Συζήτηση: Ψυχική Υγεία στην Κοινότητα

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

30-5-2011 Ομιλία-Ανοικτή Συζήτηση: Ψυχική Υγεία στην Κοινότητα

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΜΕΤΑΒΑΣΗ”, στα πλαίσια της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης πραγματοποίησε στις 30 Μαϊου 2011 και ώρα 19:00 Ομιλία – Ανοικτή Συζήτηση με μέλη της ενορίας των Μαυράτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελειού-Πρόννων με θέμα :

“Ψυχική Υγεία στην Κοινότητα”

Εισηγητές :

Μιμίκος Στυλιανός – Ψυχολόγος

Παπαντωνάτου Φωτεινή – Κοινωνική Λειτουργός