31-3-2011 Σειρά 10 διαλέξεων στην ΕΠΑ.Σ.Β. Νοσηλευτών

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

31-3-2011 Σειρά 10 διαλέξεων στην ΕΠΑ.Σ.Β. Νοσηλευτών
 
  1. 31/3/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Διαταραχές των Ψυχικών Λειτουργιών: Η διατήρηση της ψυχικής υγείας – πρωτογεννής, δευτερογεννή, τριτογεννής πρόληψη” – Εισηγήτρια :  Κακαρούμπα Αθανασία – Κοινωνική Λειτουργός
  2. 17/3/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Δεξιότητες Επικοινωνίας” – Εισηγήτρια : Ζιάννη Αφροδίτη – Ψυχολόγος
  3. 3/3/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Ο ρόλος των ψυχοπιεστικών γεγονότων στην πρωτοβάθμια πρόληψη ψυχικών διαταραχών. Ψυχοσωματική προσέγγιση. Στρες και Ψυχοπαθολογία” – Εισηγήτρια : Ραυτοπούλου Ευαγγελία – Ψυχολόγος
  4. 17/2/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Ψυχικές Διαταραχές και ταξινόμηση Β: Διαταραχές Προσωπικότητας και Συμπεριφοράς” – Εισηγήτρια : Ραυτοπούλου Ευαγγελία – Ψυχολόγος
  5. 10/2/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση Ουσιών-συνδεόμενες με τη διατάραξη φυσιολογικών λειτουργιών – Συνέχεια του προηγούμενου μαθήματος” – Εισηγητής :  Θεολόγος Γεώργιος – Ψυχίατρος
  6. 3/2/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση Ουσιών-συνδεόμενες με τη διατάραξη φυσιολογικών λειτουργιών” – Εισηγητής :  Θεολόγος Γεώργιος – Ψυχίατρος
  7. 27/1/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Καταθλιπτική Διαταραχή, Νευρωτικές σχετιζόμενες με το στρες και Σωματόμορφες Διαταραχές” – Εισηγητής :  Θεολόγος Γεώργιος – Ψυχίατρος
  8. 20/1/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Ψυχικές Διαταραχές και Ταξινόμηση: Σχιζοφρένεια και συναφείς διαταραχές, Διπολική συναισθηματική διαταραχή” – Εισηγητής :  Θεολόγος Γεώργιος – Ψυχίατρος
  9. 11/1/2011 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Η Ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα. Οι νέες τάσεις στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Ευρωπαϊκή εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα. Το εθνικό πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ” – Εισηγήτρια :  Γαρμπή Αικατερίνη – Κοινωνική Λειτουργός – Πρόεδρος της Α.μ.Κ.Ε. ΜΕΤΑΒΑΣΗ
  10. 7/12/2010 – Ομιλία στην ΕΠΑ.Σ.Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με θέμα “Εισαγωγή στην πρώιμη ανίχνευση ψυχικών παθήσεων” – Εισηγήτρια :  Ραυτοπούλου Ευαγγελία – Ψυχολόγος