Ανακοινώσεις

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

Αργοστόλι  01/12/2022

Αρ. Πρωτ. : 2563

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κωδ: 02/2022)

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Ν.Π.Ι.Δ., φορέας λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΚεφαλονιάςΖακύνθου – Ιθάκης, προκηρύσσει μία (1) θέση προσωπικού ορισμένου χρόνου για την Κινητή Μονάδα, στο πλαίσιο των έκτακτων δράσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του ενήλικου γενικού πληθυσμού, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 και την βελτίωση της ψυχικής υγείας εν γένει, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.59202/ 19.10.2022 Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας  «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της δράσης Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας «Κανένας Μόνος στην Πανδημία», με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Η στόχευση της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνει:

– Υλοποίηση προγραμμάτων στις βασικές αρχές της ψυχοκοινωνικής φροντίδας και των πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με σκοπό την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του πληθυσμού.

– Ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική για ευρεία γκάμα θεμάτων όπως: διαταραχές συναισθήματος, συναισθηματική εξάντληση, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, άγχος λόγω οικονομικών προβλημάτων, μοναξιά, ευερεθιστότητα, έκφραση έντασης και αντιδικιών με άτομα του στενού περιβάλλοντος, αγωνίες και ανησυχίες και ερωτήματα διαχείρισης της νόσου της σχιζοφρένειας και περιστατικών κρίσης πανικού, αϋπνία, κατάθλιψη, συναισθηματική αποφόρτιση, έντονο άγχος για διαφόρων ειδών ζητήματα της καθημερινής ζωής και προσπάθεια διαχείρισής τους, άγχος εφήβων και μαθητών, μοναξιά και ανάγκη για επικοινωνία και συντροφιά.

– Υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειρίας τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και απαιτούμενου εξοπλισμού με άλλες θεραπευτικές ομάδες.

 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την υποστήριξη ειδικών ομάδων του πληθυσμού, και ειδικότερα για:

 • Τα ΑμεΑ, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, και τα άτομα από ευάλωτες ομάδες, που παρουσιάζουν, κατά σειρά συχνότητας συμπτωμάτων, άγχος τάσεις απομόνωσης, συναισθηματική εξάντληση, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, διαταραχές ύπνου, μοναξιά, και ευερεθιστότητα.
 • Το προσωπικό των νοσοκομείων, που παρουσιάζει κατά σειρά συχνότητας συμπτωμάτων, άγχος, διαταραχές διαπροσωπικών σχέσεων, συναισθηματική εξάντληση, burn out, ευερεθιστότητα, ματαίωση και διαταραχές ύπνου.
 • Τους Άνεργους – παρεμβάσεις σχετικές με πρόληψη της αυτοκτονικότητας, συμβουλευτική, θεραπευτική αντιμετώπιση κατάθλιψης και λοιπών προβλημάτων ψυχικής υγείας.
 • Τους Ασθενείς με χρόνια νοσήματα (ψυχικές διαταραχές), χρόνιες παθήσεις (όπως διαβητικοί, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κ.ά.) και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα μετά από νοσηλεία.
 • Την Ψυχοεκπαίδευση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή (υγειονομικό προσωπικό, μέλη ΕΚΑΒ, οδηγοί ΜΜM, κλπ).

 

Με την παρούσα Πρόσκληση προκηρύσσεται :

– Μία (1) θέση Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας (ειδικότητας Ψυχολόγου), για το Κλιμάκιο Κεφαλονιάς-Ιθάκης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας

ΚΩΔ.

01

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά [1]

 

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου) – επισυνάπτεται στην παρούσα και στον ιστότοπο: www.metavasi.gr.
 • Φωτοτυπία Πτυχίου / Πτυχίων
 • Φωτοτυπία Άδειας Ασκήσεως επαγγέλματος
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υπάρχουν)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (προαιρετικά)
 • Αποδεικτικά Γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (εφόσον υπάρχουν)

 

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα και δράσεις, καθώς επίσης σε δομές και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και η συμμετοχή των υποψηφίων σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη στελέχωση κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας.

 

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται το εγκεκριμένο σύστημα προσλήψεων του φορέα. Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής Επιτροπή του φορέα, ενώ της τελικής επιλογής θα προηγηθεί, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, συνέντευξη της Επιτροπής με τους επικρατέστερους υποψηφίους. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως 2 έτη (ολοκλήρωση του Προγράμματος).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Διεύθυνση: Βούρβαχη 6Α, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, τηλ. 26710 24437 αυτοπροσώπως ή να τα αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στην ανωτέρω διεύθυνση,  σημειώνοντας στο φάκελο « Για την πρόσληψη προσωπικού της Κινητής Μονάδας Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης, Πρόσκληση 02/2022». Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, στο mail:  metavasiargostoli@gmail.com

 

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

 

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίδονται από την ιστοσελίδα www.metavasi.gr και τηλεφωνικά από την γραμματεία της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο τηλέφωνο 2671024437 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

 

Τιμολέων Γονής

Πρόεδρος ΔΣ ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

 

[1]               Η ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για την ανωτέρω θέση και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

 1. Προκήρυξη 02/2022
 2. Αίτηση