Ανακοινώσεις

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

 

Αργοστόλι  11/01/2021

Αρ. Πρωτ. : 2390

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κωδ: 01/2021)

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ», Ν.Π.Ι.Δ., φορέας λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΚεφαλονιάςΖακύνθου – Ιθάκης, προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για την Κινητή Μονάδα , στο πλαίσιο των έκτακτων δράσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του ενήλικου γενικού πληθυσμού, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 και την βελτίωση της ψυχικής υγείας εν γένει, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.οικ.77463/ 02.12.2020 Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας.

 

Η στόχευση της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης του γενικού πληθυσμού, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη κ.α.
 • Την Ψυχοεκπαίδευση στις βασικές αρχές της ψυχοκοινωνικής φροντίδας και των πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας και την υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – δια ζώσης και εξ αποστάσεως – των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή (υγειονομικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε δημόσιες υπηρεσίες αιχμής, σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας κλπ), για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, με σκοπό την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του πληθυσμού.
 • Την υποστήριξη – δια ζώσης και εξ αποστάσεως – ανέργων/υποαπασχολουμένων, την πρόληψη της αυτοκτονικότητας, τη συμβουλευτική και θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης και λοιπών προβλημάτων ψυχικής υγείας.
 • Προγράμματα για ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με χρόνια νοσήματα και χρόνιες παθήσεις (όπως διαβητικοί, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς κ.α) και των οικογενειών τους.

 

Με την παρούσα Πρόσκληση προκηρύσσονται :

 

Δύο (2) θέσεις Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (ειδικότητας Ψυχολόγου – Κοινωνικού Λειτουργού), οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Κλιμάκιο Κεφαλονιάς-Ιθάκης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας και, κατά κύριο λόγο, θα δραστηριοποιηθούν ένας (1)  στο Δήμο Σάμης και ένας (1) στο Δήμο Ιθάκης.

ΚΩΔ.

01

 

Δύο (2) θέσεις Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (ειδικότητας Ψυχολόγου – Κοινωνικού Λειτουργού), οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Κλιμάκιο Ζακύνθου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας.

ΚΩΔ.

02

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά [1]

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου) – επισυνάπτεται στην παρούσα και στον ιστότοπο: www.metavasi.gr.
 • Φωτοτυπία Πτυχίου / Πτυχίων
 • Φωτοτυπία Άδειας Ασκήσεως επαγγέλματος
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υπάρχουν)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (προαιρετικά)
 • Αποδεικτικά Γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (εφόσον υπάρχουν)

 

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές και φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και η συμμετοχή των υποψηφίων σε πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη στελέχωση κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας που λειτούργησαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».  

 

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθείται το εγκεκριμένο σύστημα προσλήψεων του φορέα. Την όλη διαδικασία επιμελείται τριμελής Επιτροπή του φορέα, ενώ της τελικής επιλογής θα προηγηθεί, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, συνέντευξη της Επιτροπής με τους επικρατέστερους υποψήφιους. Η διάρκεια της απασχόλησης των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα είναι για έξι (6) μήνες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Διεύθυνση: Βούρβαχη 6Α, ΤΚ 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, τηλ. 26710 24437 αυτοπροσώπως ή να τα αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς ( courier ) στην ανωτέρω διεύθυνση,  σημειώνοντας στο φάκελο « Για την πρόσληψη προσωπικού της Κινητής Μονάδας Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης, Πρόσκληση 01/2020». Λόγω των έκτακτων καταστάσεων που επικρατούν, αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, στο mail: metavasiargostoli@gmail.com

 

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, στις 13:00.

 

Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται δίδονται από την ιστοσελίδα www.metavasi.gr και τηλεφωνικά από την γραμματεία της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» στο τηλέφωνο 26710 24437 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00.

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΑμΚΕ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

 

Τιμολέων Γονής

Πρόεδρος ΔΣ ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

 

 

[1]    Η ΑμΚΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ βεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποστείλουν οι υποψήφιοι/υποψήφιες για τις ανωτέρω θέσεις και θα τα επεξεργασθεί αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσας Πρόσκλησης,, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 και του Ν 4624/2019.

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

 1. Προκήρυξη 01/2021
 2. Αίτηση