27-2-2008 Αυτοκαταστροφικές Συμπεριφορές, Προβληματισμοί, Αντιμετώπιση

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

27-2-2008 Αυτοκαταστροφικές Συμπεριφορές, Προβληματισμοί, Αντιμετώπιση

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΑμΚΕ «Μετάβαση» συνάντηση εργασίας με θέμα «Αυτοκαταστροφικές Συμπεριφορές, Προβληματισμοί, Αντιμετώπιση». Στην συνάντηση παρευρέθησαν στελέχη της ΑμΚΕ «Μετάβαση», Δήμαρχοι, επαγγελματίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων,  ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Στη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για το φαινόμενο και αναπτύχθηκε πλούσιος προβληματισμός για το εύρος του φαινομένου και το συντονισμό των φορέων για την αντιμετώπισή του. Αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας που θα προχωρήσει στη καταγραφή του ζητήματος. Επίσης, αποφασίστηκε σε συνεννόηση με τους Δήμους του Νομού να σχεδιαστούν προγράμματα επιμόρφωσης των επιμόρφωσης των επαγγελματιών στα Προγράμματα «Βοήθεια Στο Σπίτι» στο αντικείμενο της αγωγής και προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.