11-2-2017 Συνάντηση των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες

Η Ψυχική Υγεία είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας !

11-2-2017 Συνάντηση των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες

 

Στις 11-2-2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στην Αθήνα, ύστερα από προτροπή του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να προτείνουν ένα σχέδιο παροχής υπηρεσιών σε μετανάστες – πρόσφυγες. Οι προτάσεις που κατέθεσε η ΚΜΨΥ Κεφαλονιάς – Ζακύνθου – Ιθάκης είναι οι ακόλουθες :

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

 

 1. Σύμφωνα με τις αρχές Κοινοτικής Ψυχιατρικής, ο ρόλος των ΚΜΨΥ είναι η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Ως εκ τούτου δύναται να συνδράμουν στην παροχή υπηρεσιών με την προϋπόθεση ενίσχυσής τους με το κατάλληλο – εξειδικευμένο προσωπικό ( ειδικούς ψυχικής υγείας για ενήλικες και παιδιά, μεταφραστές και ειδικούς διαμεσολαβητές ). Λόγω της κινητικότητας και της ευελιξίας θα μπορούσαν με βάση τα παραπάνω να λειτουργήσουν σταθερά κλιμάκια σε χώρους φιλοξενίας.
 2. Διασύνδεση με τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες που εμπλέκονται με τους πρόσφυγες με στόχο την ενημέρωση για τον ρόλο των υπηρεσιών αυτών αλλά και για πιθανή συνεργασία, όπου αυτό είναι εφικτό.
 3. Κινητοποίηση τοπικών φορέων και υπηρεσιών στη λήψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των προσφύγων σε κάθε περιοχή.
 4. Ευαισθητοποίηση της κοινότητας μέσω δράσεων:
  • διανομή ενημερωτικών εντύπων για τα δικαιώματα πρόσβασης των προσφύγων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας (σε κοινότητα αλλά και πρόσφυγες).
  • Ενημέρωση – επιμόρφωση του κοινού όσο και επιλεγμένων ομάδων στόχων (επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτικών, σωμάτων ασφαλείας, συλλόγων και κηδεμόνων, στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης) σε θέματα ψυχικής υγείας.
 5. Δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων στην κοινότητα με την δημιουργία ομάδων εθελοντών:
  • διεξαγωγή σύντομων εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε όσους συμμετέχουν στην υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών για την αντιμετώπιση οξείας ψυχικής δυσφορίας και διαχείριση άχγους.
  • Συνδρομή στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινότητας και των τοπικών φορέων, όπου αυτό είναι δυνατό.
 6. Ψυχοεκπαίδευση των προσφύγων μέσω ειδικών εντύπων, βιβλίων αυτοβοήθειας όσων έχουν εκτεθεί σε ακραία ψυχοτραυματικά συμβάντα, στην κατάλληλη γλώσσα.
 7. Παροχή έγκυρης και επικαιροποιημένης ενημέρωσης των προσφύγων για τις υπηρεσίες και δομές στήριξής τους.
 8. Εποπτεία – στήριξη του προσωπικού και των εθελοντών που παρέχουν βοήθεια με σκοπό την διαχείριση του stress και άλλων παραγόντων που επιβαρύνουν την δική τους ψυχική υγεία.