26-7-2010 Εκδήλωση για τα παιδιά σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης

26-7-2010 Εκδήλωση για τα παιδιά σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης ΔΗΚΕΠ