Προσωπικό

 

Ψυχολόγοι

Ρούσσος Νικόλαος

Καρακαξά Κωνσταντίνα

Ζιάννη Αφροδίτη

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Παπαδάτου Κατερίνα

Κακολύρη Ιωάννα

Δελλαπόρτας Γεράσιμος

Βουτσινάς Αλέξανδρος

Μορφέση Διαμάντω

 

Νοσηλευτές

Γρηγοροπούλου Κατερίνα

 

Διοικητικό Προσωπικό

Δρακάτος Γιάννης

 

Ψυχίατροι

Χριστοφοράτου Νίκη – Ψυχίατρος – Επιστημονικά Υπεύθυνος

Χαρίτος Γιάννης – Ψυχίατρος

 

 

Υπεύθυνοι

Γαρμπή Αικατερίνη – Κοινωνική Λειτουργός – Συντονίστρια της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας

Γονής Τιμολέων – Πολιτικός Επιστήμων – Υπεύθυνος Διαχείρισης